Senat poparł nowelizację. Nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Ale to nie wszystko!

Senat przyjął ustawę z poprawkami Prawa o ruchu drogowym. Zmiany są istotne. Będzie można między zostawić prawo jazdy w domu, natomiast sprzedawcy nowych aut zarejestrują pojazdy przez Internet.

Fot. Inforiders

Za przyjęciem ustawy z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, wszyscy głosujący. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Pojawi się wreszcie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Umożliwia również zachowanie – na wniosek właściciela pojazdu – dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Zmiana umożliwia ponadto zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

%d bloggers like this: