Ograniczenie prędkości na autostradach z powodu robót? Anglia podwyższa limit prędkości!

Tendencja do ciągłego obniżania prędkości pojazdów trwa w najlepsze, ale tymczasem Highways England, czyli angielski odpowiednik naszej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ogłosił zmianę dopuszczalnej prędkości pojazdów na odcinkach, na których prowadzone są roboty drogowe. Co ciekawe, maksymalna prędkość nie została obniżona, ale podwyższona!

Fot. Pixabay

Do tej pory obowiązujące 50 mph (80 km/h) zmieniona na 60 mph (96 km/h). Decyzja została podjęta po długich próbach i badaniach, które wykazały, że wyższa prędkość przejazdu będzie miała wyraźny, pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.

„Wszystkie nasze badania pokazują, że użytkownicy dróg odnoszą korzyści ze zmiany prędkości do 60 mph na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe – powiedział dyrektor generalny Highways England, Jim O’Sullivan”. „Kierowcy uzyskują krótszy czas podróży i czują się bezpieczniej” – dodał O’Sullivan.

Kierowcy rozumieją, że roboty drogowe są konieczne, ale są przez nie sfrustrowani. Testowanie wyższej obowiązującej prędkości miało na celu sprawdzenie rozwiązania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom pracującym na remontowanych odcinkach.

Limit 60 mph został z powodzeniem przetestowany w ośmiu obszarach w Anglii i chociaż średnie prędkości w obszarach testowych wzrosły, naukowcy odkryli, że wpłynęło to pozytywnie na kierowców i ujawniło kilka innych pozytywnych aspektów. Jednym z nich jest oszczędność czasu podróży, która wyniosła od 8% do 14%. W przeliczeniu na skalę makro okazało się, że kierowcy zaoszczędzili sumarycznie do 3778 godzin czasu podróży dziennie!

Może warto przyjrzeć się również innym sytuacjom i warunkom, kiedy prędkość pojazdów jest przesadnie obniżania? Każdy z nas zna odcinki dróg, gdzie narzucone przez przepisy ograniczenie prędkości jest niepotrzebne lub służy jedynie lokalnym strażom miejskim i policji do nakładania mandatów.

%d bloggers like this: