Czerwcowy wynik rejestracji jest o blisko 23 procent lepszy niż przed rokiem!

W czerwcu 2020 roku zarejestrowano 2 949 nowych motocykli, czyli o 22,8% (548 sztuk) więcej niż przed rokiem. Lepsze, chociaż zbliżone wyniki, zanotowano tylko w latach 2015-2016. W kwietniu i maju liczba dziennych rejestracji stopniowo rosła w miarę upływu czasu i wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji. W czerwcu rejestracje były już równo rozłożone w całym miesiącu i oscylowały wokół 140 rejestracji dziennie.

Fot. Inforiders

Od początku roku zarejestrowano 10 429 nowych motocykli. Dystans do roku ubiegłego zmniejsza się. Po pięciu miesiącach wynosił on 18,1%, natomiast po czerwcu było to już tylko 9,6% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (-1 102 szt.).

Mimo pandemii wynik pierwszej połowy roku jest wyższy niż wynik za ten okres w roku 2018. Oprócz wzrostów w maju i czerwcu przyczynił się do tego także dobry początek roku. Dzięki szybkiemu powrotowi popytu końcowy wynik roku może być bardzo dobry. Być może nie uda się dogonić rezultatu z całego roku 2019, ale wydaje się że będzie on wyższy niż w latach 2017-2018.

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: