Trzy miesiące z kontrolą granic. Straż Graniczna podsumowała ten trudny okres

To już koniec przywróconych z powodu COVID-19 obostrzeń w przemieszczaniu się poza granice Polski. Straż Graniczna podsumowała trzy miesiące wytężonej pracy i zaprezentowała dane, które mogą być dla nas interesujące.

Fot. flickr.com

Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna była prowadzona od 15 marca br. W sumie na granicy wewnętrznej skontrolowano prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski. Kontrolę wprowadzono z uwagi na zagrożenie COVID-19 i choć była już przywracana przez Polskę wcześniej pięciokrotnie, to nigdy na taką skalę.

Od 15 marca granicę wewnętrzną można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, pozostałe szlaki komunikacyjne umożliwiające wcześniej przekroczenie granicy zostały zablokowane. Kontrola nie była, tak jak w poprzednich przypadkach np. podczas EURO 2012 czy ŚDM, prowadzona wyrywkowo.

Działania kontrole prowadzono przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, a kontroli granicznej towarzyszyła kontrola sanitarna, za którą odpowiedzialna była Państwowa Straż Pożarna, służby medyczno-sanitarne lub wojsko.

Fot. karpacki.strazgraniczna.pl

Na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na kierunku wjazdowym do Polski skontrolowano w sumie 2 481 848 osób, w tym najwięcej na odcinku granicy z Niemcami 1 969 845. Na granicy z Czechami skontrolowano 385 415 osób, ze Słowacją – 14 217, z Litwą – 34 623, w portach morskich – 55 026, i lotniczych – 22 722.

Każdej doby w działania związane z tymczasowo przywróconą kontrolą graniczną na granicy wewnętrznej, czyli prowadzenie kontroli ruchu granicznego oraz ochronę tzw. zielonej granicy, zaangażowanych było średnio ok. 670 funkcjonariuszy.

Podczas prowadzonych kontroli na granicy wewnętrznej ujawniono łącznie 270 osób, które usiłowały przedostać się do Polski, przekraczając granicę RP niezgodnie z przepisami. Na granicy z Niemcami takich osób było 105, w tym najwięcej, bo 51 ob. RP i 24 ob. UA, na granicy z Czechami – 107 osób w tym 49 ob. Czech i 29 ob. Ukrainy, na granicy ze Słowacją – 40 osób, w tym 15 ob. Polski i 10 ob. Słowacji oraz na granicy z Litwą – 15 osób.

Fot. strazgraniczna.pl

Przez kilka miesięcy mogliśmy przypomnieć sobie, jak to jest żyć w Europie podzielonej granicami. Być może Unia Europejska nie jest najlepszym tworem, ale bez wątpienia wolność przemieszczania się i podróżowania jest jednym z największych jej osiągnięć. Pandemia koronawirusa przypomniała nam o tym.

Źródło: strazgranicza.pl

%d bloggers like this: