Akcja służb w lasach województwa małopolskiego. Łapią offroadowców

Jak informuje portal karpacki.strazgraniczna.pl, w kompleksach leśnych na terenie województwa małopolskiego pojawiły się sie liczniejsze patrole funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Strażą Leśną i Służbą Parków Narodowych. Okres pandemii powoduje wzrost zainteresowania szlakami turystycznymi, przyciąga do lasów również miłośników off-roadu.

Fot. karpacki.strazgraniczna.pl

W ostatnich dniach miała miejsce kolejna, zorganizowana akcja łączonych służb, tym razem w Nadleśnictwie Stary Sącz. Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz ze strażnikami leśnymi patrolowali okolice Przehyby. Ze względu na pogodę, ruch turystyczny był mniejszy niż zazwyczaj.

Fot. karpacki.strazgraniczna.pl

Warunki pogodowe oraz obecność służb odstraszyły miłośników off-roadu przed nielegalnym wjazdem do kompleksów leśnych. Służby działają również po zmroku. Dzięki kamerom termowizyjnym oraz noktowizorom, możliwa jest także dobra obserwacja terenu po zmroku.

Fot. karpacki.strazgraniczna.pl

W 2019 roku funkcjonariusze KaOSG przeprowadzili 25 podobnych współdziałań. W takcie służb wielokrotnie ujawniali przypadki nielegalnego wjazdu pojazdami silnikowymi na tereny leśne. Warto przypomnieć, że w myśl Ustawy o lasach, w kompleksach leśnych ruch pojazdem silnikowym – samochodem, motocyklem czy quadem, a także zaprzęgiem konnym, może odbywać się tylko po drogach publicznych. Jazda poza drogami publicznymi – nawet, gdy nie są zagrodzone szlabanami – jest zabroniona. Złamanie zakazu wjazdu do lasu, płoszenie zwierzyny czy niszczenie ściółki leśnej są wykroczeniami, za które sprawca może zostać ukarany wysokimi mandatami karnymi.


Źródło: YouTube / KarpackiOddzialSG

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Strażą Leśną i Służbą Parków Narodowych przypominają również, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, za które grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

%d bloggers like this: