Jest projekt ustawy, który ma znieść obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy

PZPM informuje, że do Sejmu przekazany został projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Fot. Inforiders

Inicjatywa dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów. Najważniejsze punkty projektu to:

1. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy,
2. rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej
3. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu
4. nadanie raportowi generowanemu z centralnej ewidencji pojazdów, z usługi „Mój Pojazd”, mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w ewidencji,
5. wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego przez ten salon w imieniu kupującego,
6. uproszczenie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów,
7. zmianę przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu dalszego rozwoju usług świadczonych obywatelom za pośrednictwem publicznej aplikacji mobilnej

Dla nas interesująca jest oczywiście opcja zwolnienia z posiadania przy sobie prawa jazdy, ale szczególnie ciekawy jest pomysł rejestracji online pojazdu – niestety tylko nowego i wyłącznie przez salon. Czy pojawi się kiedyś możliwość rejestracji używanych pojazdów online?

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: