Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną, ale chodzi wyłącznie o cele zawodowe, służbowe lub zarobkowe (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Fot. flickr.com

Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

Mówiąc prościej, nadal nie możemy podróżować swobodnie, w celach rekreacyjnych, poza granice Polski. Należy o tym pamiętać planując podróże. Nie wiadomo jeszcze, kiedy obostrzenia zostaną zniesione, jednak nie powinniśmy spodziewać się zmian w najbliższych tygodniach.

Podstawę prawną aktualnych rozporządzeń znajdziecie pod tym adresem.

%d bloggers like this: