Czy WOT może zabrać twój pojazd? Tak, ale konieczne jest uzasadnienie!

O ciekawej sprawie napisała Rzeczpospolita. Właściciel quada, który dostał od burmistrza pismo o konieczności przekazania swojej własności Brygadzie Obrony Terytorialnej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, nie zgodził się z decyzją i odwołał do wojewody małopolskiego, który uchylił decyzję burmistrza.

Fot. Pixabay

Według wojewody art. 208 ustawy, na którą powołał się burmistrz, zawierający w treści fragment: „na urzędy i instytucje państwowe i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych (…) „, nie oznacza, że pojazd musi być przekazany z automatu. Mówiąc prościej „może” nie wystarcza, żeby zabrać obywatelowi jego własność, a decyzja wymaga szczegółowego uzasadnienia. Burmistrz go nie miał, a jedynie odwołał się do powyższego artykułu z ustawy.

Sprawa na tym się nie skończyła. Burmistrz wystosował swoje pismo na wniosek komendant uzupełnień, a ten z kolei wniósł sprzeciw do WSA w Krakowie na decyzję wojewody małopolskiego. Według komendanta „może” z artykułu 208 nie wymaga uszczegółowienia, jest zwrotem oznaczającym możliwość działania.

Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem i oddalił sprzeciw komendanta. Według WSA organy administracji maja obowiązek zebrania materiału dowodowego i uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, natomiast w decyzji burmistrza jej nie było.

Właściciel quada czeka obecnie na uprawomocnienie się orzeczenia sądu.

%d bloggers like this: