Nie zdążyłeś przerejestrować pojazdu przed pandemią koronawirusa? Niektóre urzędy idą petentom na rękę

Bez wątpienia kolejki w urzędach, co przecież jest normą w wydziałach komunikacji, nie są teraz dobrym pomysłem w aktualnej sytuacji. Na dodatek od nowego roku petentów jest więcej, ponieważ musimy dopełniać terminowego obowiązku zbycia lub zakupu nowego pojazdu i poinformować starostę o zmianie własności – wcześniej taki obowiązek również istniał, ale jego niedopełnienie nie skutkowało karami finansowymi.

Fot. Inforiders

Od stycznia 2020 roku kara za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie (30 dni) może wynieść 1000 złotych. W związku z zagrożeniem koronawirusem władze niektórych miast i powiatów zdecydowały o zawieszeniu egzekwowania kar, m.in. Radomska, czy Zduńskiej Woli. To na pewno słuszna decyzja.

Warto jednak zaznaczyć, że decyzja władz jednego miasta lub województwa nie oznacza zawieszenia wymogu dotrzymania terminu w innych miastach Polski. Czekamy zatem na odgórną decyzję władz, która regulowałaby ten problem kompleksowo, dla całego kraju.

%d bloggers like this: