Zmiana standardu ECE 22.05 na ECE 22.06! Co to oznacza? Czy kaski będą bezpieczniejsze?

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN ECE) ustanowiła standard bezpieczeństwa kasków, który znamy jako ECE 22.05. W praktyce standard europejski gwarantuje nam, że używany przez nas model jest bezpieczny, bo został poddany odpowiednim rygorystycznym próbom wytrzymałościowym.

Fot. myshowroom.tv

Proces testowania kasków jest bardzo wszechstronny, ale przede wszystkim modele są testowane w partiach, a nie tylko próbkowane. Z tego powodu jest to jeden z głównych standardów obecnie uznawanych i przestrzeganych przez ponad 50 krajów – nie tylko w Unii Europejskiej, ale również poza nią.

Nowy standard będzie miał bardzo zbliżone oznaczenie. ECE 22.06 różni się od ECE 22.05 liczbą testów zderzeniowych. Specjaliści zauważyli, że pewne modele wytrzymują uderzenia zadane przy dużej prędkości, natomiast za sprawą sztywności skorupy poddają się przy stosunkowo niewielkiej prędkości.

Nowy standard wypunktuje powyższy problem i pozwoli usunąć z handlu kaski nie spełniające wymagań. Drugi aspekt ECE 22.06 to zwiększona liczba czujników na kasku (podczas testów), a trzecim jest zachowanie skorupy podczas toczenia się po asfalcie, czyli sytuacji, gdy motocyklista spada z maszyny po wypadku i koziołkuje po drodze.

Fot. Bell

ECE 22.06 to także zupełnie nowy rodzaj testów z zakresu uderzeń dynamicznych, w których badaniu podlega siła rotacyjna.

Kolejną zmianą jest ujęcie w testach standardu dodatkowych funkcji kasku. Chodzi o co raz częstsze rozwiązania typu intercom lub inne formy łączności, które pojawiają się również w standardowych modelach. Przy okazji bardziej skrupulatnym testom poddane zostaną wizjery – wprowadzona zostanie symulacja uderzenia kamieniem oraz zachowanie blendy w przypadku jazdy z uniesioną szybką.

Dodatkowo, nowy standard przewiduje, że blendy do jazdy dziennej obowiązuje przepuszczalność światła na poziomie 35 procent. Stara norma przewidywała w tym zakresie aż 50 procent.

fot. Inforiders.pl

Kiedy możemy spodziewać się certyfikacji w zgodzie z nowym standardem? ECE 22.06 zacznie obowiązywać już w połowie roku, natomiast producenci kasków mają trzy lat na wyprzedanie modeli z dotychczas obowiązującym standardem ECE 22.05.

%d bloggers like this: