Wyższe karty dla kierowców prowadzących pojazdy pomimo zatrzymania prawka

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące jest na pewno uciążliwą karą, dlatego niektórzy kierowcy decydują się na wsiąść za kółko pomimo zakazu prowadzenia pojazdu na określony czas. Wydawałoby się, że ponownie zatrzymanie kierowcy w okolicznościach recydywy skutkuje poważniejszymi konsekwencjami, ale w rzeczywistości policjanci stosowali dotychczas jedynie pouczenie lub mandat w wysokości 50 złotych za brak dokumentu.

Foto: Policja

Dzieje się tak dlatego, że policja stosuje się do art. 95 kodeksu wykroczeń, który mówi jedynie o nieposiadaniu przy sobie stosownych dokumentów. To ma się wkrótce zmienić.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przewiduje, że zamiast wspomnianego art. 95, policja będzie stosować art. 94, który mówi o prowadzeniu pojazdu bez uprawnień.

W takim przypadku mandat wyniesie 500 złotych, a dodatkowo policjant będzie mógł stwierdzić, czy złamanie zakazu prowadzenia pojazdu mogło spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Jeśli do tego doszło, sprawa trafi do sądu, który może nałożyć nawet 5 tys. złotych kary.

Czy pomysł urzędników z resortu infrastruktury o zaostrzeniu przepisów, rzeczywiści zdyscyplinuje kierowców jeżdżących pomimo zatrzymania prawa jazdy?

%d bloggers like this: