Koalicja producentów ekopojazdów i ekopaliw, chce by Komisja Europejska zdefiniowała paliwa, których musimy używać

Koalicja producentów pojazdów oraz producentów i dostawców paliw alternatywnych (ACEA) we wspólnej deklaracji wzywa Komisję Europejską by w ramach transformacji energetycznej podjęła się zdefiniowania paliw alternatywnych, które w perspektywie całkowicie zastąpią nieodnawialne źródła energii.

Długoterminowe cele UE w zakresie transformacji energetycznej zależą nie tylko od opracowania nowych technologii, ale także od rozwiązań w zakresie paliw alternatywnych, dzięki którym zmniejszą się szkodliwe emisje. Ponieważ UE przekształca ważne przepisy dotyczące środowiska i energii w ramach Green Deal – europejskiego zielonego porozumienia, nie powinna rezygnować z czystych, sprawdzonych i opłacalnych rozwiązań, takich jak paliwa odnawialne i LPG.

Fot. Pixabay

W deklaracji podkreślono, że wszystkie paliwa alternatywne powinny odgrywać rolę w transformacji energetycznej i chociaż ważne jest ustalenie przyszłych długoterminowych celów, Europa nie powinna odrzucać rozwiązań, które są obecnie dostępne, opłacalne i które już pozytywnie przyczyniają się do przejścia do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Członkowie koalicji: ACEA , Liquid Gas Europe, ePURE (Europejskie Stowarzyszenie Odnawialnego Etanolu), EBB (Europejska Rada Biodiesla) i UPEI (reprezentujący europejskich niezależnych dostawców paliw) wezwali Komisję Europejską do przyjęcia neutralnego technologicznie podejścia w nadchodzącym przeglądzie dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych oraz do utrzymania obecnej definicji paliw alternatywnych, co zagwarantuje spójne kształtowanie polityki i stabilne środowisko inwestycyjne.

Dyrektywa ma na celu zbudowanie stabilnego rynku paliw alternatywnych takich jak autogaz (LPG jako paliwo transportowe) i zrównoważonych paliw odnawialnych (takich jak etanol, biodiesel i biogaz), które już osiągnęły pewien stopień upowszechnienia oraz otwarcia rynku dla nowych paliw – takich jak prąd i wodór.

Fot. Pixabay

Obecnie pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi stanowią niewielki, ale rosnący odsetek floty pojazdów w UE. Tymczasem emisje gazów cieplarnianych w transporcie drogowym nadal rosną, a wiele krajów łamie normy jakości powietrza.

Oznacza to, że oprócz wspierania rozwoju rynku nowych technologii i powiązanej infrastruktury, Unia będzie musiała się zmobilizować do upowszechniania rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują obecnie.

Biorąc pod uwagę naglący charakter kryzysu związanego z klimatem i jakością powietrza, należy przyjąć praktyczne podejście: promowanie czystszych paliw, które już są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia i dostępne w konkurencyjnych cenach, które przynoszą natychmiastowe korzyści dla środowiska i nie wymagają drastycznych i kosztownych zmian w infrastrukturze lub technologiach układów napędowych w pojazdach.

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: