Od początku roku zarejestrowano 18 362 motocykle, o ponad 30 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego

W listopadzie br. zarejestrowano 617 nowych motocykli, czyli o 62 sztuk więcej niż przed rokiem (+11,2%) i jest to najwyższy wynik tego miesiąca odkąd PZPM monitoruje rynek czyli od 2005 roku. Najbardziej zbliżony rezultat osiągnięto w roku 2016 – 578 sztuk. Natomiast średnia liczba rejestracji w październiku w latach 2005-2018 to 328 sztuk.

Dzięki wzrostowi w listopadzie utrzymała się trwająca od początku b.r. seria nieustannych wzrostów. Apogeum tej serii przypadło w marcu, kiedy wzrost rok do roku wyniósł 77% (2,2 tys. zarejestrowanych szt.). Przy czym zgodnie z sezonowością rynku motocyklowego, szczyt wyników przypadł w kwietniu (3,1 tys. szt.).

Fot. Yamaha

W kolejnych miesiącach rezultaty są na ogół (poza grudniem) już coraz niższe. Wynik z listopada br. był niższy niż w październiku. Różnica wyniosła 264 motocykle (-30% m/m).

Od początku roku zarejestrowano 18 362 motocykle, o 4 513 sztuk więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (+32,6%). Wyższe wyniki w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy zanotowano tylko w latach 2015 i 2016.

Warte podkreślenia jest, że już w sierpniu br. przekroczony został całoroczny rezultat (14 524szt.) z ubiegłego roku. Z jednej strony sprzyjało temu uspokojenie rynku po zmianach przepisów we wcześniejszych latach ale z drugiej strony dobre rezultaty podciągała pogoda, która zdecydowanie wpłynęła na wydłużenie sezonu. Wzrosty obserwujemy nieustannie, poza grudniem 2018r. od czerwca ub.r.

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: