Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) chce całkowitego zakazu jazdy po spożyciu alkoholu

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) chce wprowadzić jednolite, obowiązuję dla całej Unii Europejskiej przepisy dotyczące jazdy po alkoholu. Ponieważ w różnych krajach limity są różne, unijni urzędnicy chcą po prostu zakazu jazdy po alkoholu dla wszystkich.

Jak to wygląda obecnie? W Polsce można siąść za kółkiem mają 0,2 promila. U naszych czeskich i słowackich sąsiadów jest podobnie jak w projekcie unijnych urzędników – badanie alkomatem musi wykazać 0. W Anglii kierowcy mogą obawiać się kar dopiero po przekroczeniu 0,8 promila, w Włoszech, Grecji i Francji można mieć 0,5 promila. Niemcy również dopuszczają tę wartość, ale z wyjątkiem kierowców do 21 roku życia, kierowców zawodowych oraz takich, których posiadają prawo jazdy krócej niż dwa laty – w ich przypadku alkomat musi pokazać 0 promila.

Fot. Pixabay

Czy pomysł ETSC nie jest zbyt restrykcyjny? Unijni urzędnicy chcą oczywiście edukować i informować obywateli krajów członkowskich na temat skutków picia i jazdy po spożyciu alkoholu, ale są pewni swych racji. Czy Parlament Europejski przychyli się do propozycji ETSC? Tego jeszcze nie wiadomo.

Dopuszczalna ilość promili w organizmie kierowcy w naszym kraju to wspomniane 0,2 promila we krwi, czyli do 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Prawne skutki jazdy pod wpływem alkoholu są uzależnione m.in. od tego jakie dokładnie wartości promili wyświetli alkomat. W polskim prawie rozróżniamy dwie sytuacje.

Pierwsza to jazda po spożyciu alkoholu, kiedy kierowca we krwi ma pomiędzy 0,2 a 0,5 promila alkoholu, co jest równoznaczne z wynikiem od 0,1 do 0,25 mg/l (dm3) w wydychanym powietrzu.


Źródło: YouTube / European Transport Safety Council

Druga to stan nietrzeźwości, czyli sytuacja, kiedy kierowca prowadzący pojazd ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi, czyli ponad 0,25 mg/l (dm3) alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pierwsza sytuacja, czyli stan po spożyciu alkoholu, oznacza że kierujący pojazdem popełnił wykroczenie, z kolei stan nietrzeźwości traktowany jest jak popełnienie przestępstwa. Za wykroczenie po spożyciu alkoholu prowadzącemu pojazd grozi: utrata prawa jazdy i tym samym zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy lub dłużej (do 3 lat) ; kara grzywny od 50 zł do 5000 zł; kara pozbawienia wolności od 5 do 30 dni, 10 punktów karnych.

W przypadku popełnienia przestępstwa, czyli jazdy w stanie nietrzeźwości grozi: zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata; kara grzywny uzależniona od dochodów; kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat 2; grzywna od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; 10 punktów karnych.

W sytuacji spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu kary mogą być znacznie wyższe. Decyduje o tym sąd.

%d bloggers like this: