We wrześniu zarejestrowaliśmy więcej motocykli niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku

We wrześniu br. zarejestrowano 1 224 nowych motocykli, czyli o 184 sztuk więcej niż przed rokiem (+17,7%). Dzięki temu seria wysokich wzrostów trwa od początku roku. Apogeum tej serii przypadło w marcu (3,1 tys. zarejestrowanych szt.), kiedy wzrost rok do roku wyniósł 77%.

Fot. Triumph

Zgodnie z sezonowością rynku motocyklowego, po szczytowym wyniku w kwietniu, kolejne miesiące osiągają już coraz niższe rezultaty i wynik z września jest na ogół również niższy niż wynik sierpniowy. Różnica w br. wyniosła 547 motocykli (-31% m/m).

Podobnie jak we wcześniejszych miesiącach, wynik z września jest wyższy niż w latach 2017-2018, ale ustępuje poziomem rezultatom analogicznego miesiąca rekordowych lat 2015 i 2016, chociaż ta różnica nie jest już taka duża.

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: