Od kilku miesięcy obowiązują nowe wzory prawa jazdy. Czy musimy wymieniać ten dokument?

W Waszych pytaniach pojawiło się ostatnio pytanie o nowe prawa jazdy. Rzeczywiście od 4 marca obowiązuje inny wzór, na którym nie ma już adresu zamieszkania. Dotychczasowe dokumenty zachowują jednak ważność. Co zatem z bezterminowym prawem jazdy?

Wyjaśnijmy, że prawa jazdy bez terminu ważności wydawano do 2015 roku. W kolejnych latach i obecnie, tego typu dokument jest ważny przez 15 lat.

fot. inforiders.pl

Jednak nawet w przypadku, gdy na dokumencie nie ma wpisanej daty ważności, ich właściciele będą musieli ostatecznie wymienić prawo jazdy na nowy wzór. Mają na to bardzo dużo czasu, bo ustawodawca ustalił, że obowiązek zmiany pojawi się w latach 2028 do 2033. Nowe dokumenty będą miały 15-letni czas ważności.

Koszt wyrobienia „prawka” to obecnie około 300 złotych, jeśli uwzględnimy również obowiązkowe badanie lekarskie. Jedna uwaga, osoby z bezterminowym prawem jazdy nie muszą wydawać 200 zł na powtórne badanie.

%d bloggers like this: