II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już jutro. To ważna inicjatywa!

W dniu 11 maja 2019 r. w Automobilklubie Polskim odbędzie się II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem organizatorów wydarzenia – Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jest stworzenie wspólnego forum dialogu dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w tematykę poprawy bezpieczeństwa motocyklistów i motorowerzystów na polskich drogach w zakresie planowanych i możliwych do podjęcia dodatkowych działań, aby przeciwstawić się wzrastającej liczbie wypadków drogowych z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego.

fot. yamaha-motor.eu

Rosnąca z roku na rok liczba wypadków z udziałem motocyklistów skłoniła organizatorów do podjęcia tematu i wymiany poglądów na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym wspólnie ze środowiskiem motocyklistów. Taka dyskusja wszystkich stron zaangażowanych w bezpieczeństwo drogowe pozwoli na wspólne przeanalizowanie istniejącej sytuacji, wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i opracowanie jednolitego planu działań prewencyjnych.

Celem debaty jest również podnoszenie świadomości zasad bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, konieczności zrozumienia i wzajemnego poszanowania między uczestnikami ruchu drogowego, eliminacja niebezpiecznych zachowań oraz wspólne, bezpieczne i zgodne z przepisami korzystanie z istniejącej infrastruktury drogowej.

W Kongresie udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz BRD, mediów oraz oczywiście przedstawiciele środowiska motocyklowego.

W ramach II Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oprócz debaty zorganizowana będzie część wystawiennicza – dostępna dla wszystkich zainteresowanych, podczas której partnerzy z Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służb Ratowniczych, Narodowego Centrum Krwi zaprezentują działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w ich jednostkach.

Znajdą się tam m.in. symulator dachowania, symulator jazdy 3D czy autobus Narodowego Centrum Krwi, w którym honorowo będzie można oddać krew dla motocyklistów.

Część ekspozycyjna zostanie zorganizowana na otwartej przestrzeni, tak aby każda zainteresowana osoba mogła się swobodnie z nią zapoznać.

Poniżej program Kongresu:

Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.

– Wypadki z udziałem motocyklistów na terenie miast. Udostępnienie buspasów dla motocyklistów – czy ma rację bytu w całym kraju?
– Szczegółowe statystyki wypadków z udziałem motocyklistów z uwzględnieniem przyczyn i okoliczności.
– Działania instytucji rządowych i samorządowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.

– Infrastruktura drogowa – działania zabezpieczające i prewencyjne; trudności techniczne i merytoryczne. Dostosowanie infrastruktury do norm europejskich.
– Szkolenia motocyklistów – jak wyglądają, co powinno się zmienić? Nieprawidłowe zachowania i najczęstsze błędy kierowców jednośladów.
– Prawodawstwo – stanowienie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Panel III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości.

– Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg. Blok ma charakter dyskusji pomiędzy wybranymi użytkownikami ruchu drogowego.
– Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Największe zagrożenia polskich dróg.
– Znaczenie odpowiedniego stanu technicznego pojazdu i jego wpływ na bezpieczeństwo na drodze.
– Inicjatywny i kampanie społeczne – podnoszenie świadomości użytkowników dróg. Wzajemne poszanowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podsumowanie wystąpień i dyskusji. Przygotowanie i opracowanie wniosków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa à przesłanie mailem do podpisu wszystkich zainteresowanych osób i środowisk

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności samych motocyklistów oraz przedstawicieli grup i stowarzyszeń motocyklowych gdyż dyskusja o ich bezpieczeństwie nie może odbywać się bez ich udziału.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Udział w części merytorycznej jest możliwa tylko po wcześniejszej akredytacji mailowej kongres@automobilklubpolski.pl lub telefonicznej 502477722 oraz 601273583 najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r. Kongres odbędzie w: Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa

Źródło: Yamaha

%d bloggers like this: