Pieniądze kierowców posłużą do łatania dziury budżetowej

Budżetowi Polski co prawda pomaga sytuacji makroekoniczna, ale zdecydowanie ciąży mu obniżka wieku emerytalnego Polaków oraz programy socjalne w rodzaju 500+. Aby poprawić sytuację dochodową państwo uszczelnia system wpływów z podatku VAT, PIT i CIT, ale ponieważ to ciągle mało, szuka pieniędzy praktycznie wszędzie. Jedną z ostatnich ofiar systemu jesteśmy my – kierowcy.

Foto: Yamaha

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja, dzięki której budżet państwa można będzie zasilać z Funduszu CEPiK. Przypomnijmy, że są to pieniądze z opłat ewidencyjnych, które miałby być przeznaczone na cele strategiczne dla kierowców. To może być jednak znacznie utrudnione, żeby nie powiedzieć – niemożliwe, jeśli tych pieniędzy nie będzie.

Zgodnie z nowelizacją (Punkt 6. Ust. 5a.) ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa. W praktyce pieniądze będą więc służyć do innych celów niż miały być przeznaczone.

%d bloggers like this: