Punkty karne w 2019 roku. Za które czyny grozi najwięcej punktów?

Warto pamiętać, że poza stratą finansową, mandat oznacza także punkty karne, a ponieważ punkty się sumują, w skrajnej sytuacji można stracić prawo jazdy i konieczne stanie się ponowne ubieganie o dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów. Jak tego uniknąć?

Oczywiście przede wszystkim nie łamiąc przepisów kodeksu drogowego, ale podstawowa kwestia to znajomość taryfikatora kar. Oto przewinienia, za które policjant przyzna kierowcy najwyższą liczbę punktów od 10 do 6:

Foto: Policja

10 punktów karnych dostaniemy w sytuacji:

• Popełnienie przestępstwa drogowego.

• Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

• Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

• Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeżwości lub pod wpływem środka odurzającego.

• Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach określonych w art. 178 par. 4 k.k.

8 punktów:

• Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.

7 punktów:

• Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków D-18 “parking” lub D-18b “parking zadaszony”, z umieszczoną pod znaczkiem tabliczką T-29 albo D-18a “parking – miejsce zastrzeżone”.

• Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b .

6 punktów karnych:

• Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.

• Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

• Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

• Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa.

• Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

%d bloggers like this: