6 na 10 producentów motoryzacyjnych zwiększy swoje przychody w ciągu 6 m-cy

Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął najwyższą do tej pory wartość 86/100 dla oceny bieżących nastrojów. Respondencji znacznie ostrożniej oceniająprzyszłość branży w ciągu 12 miesięcy.Chociaż i w tym obszarze przeważają oceny pozytywne i wskaźnik osiągnął wartość 53/100.

Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego prognozują wzrost poziomu produkcjiw ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 71% menedżerów firm dystrybuujących oraz 82% menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecną sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu z grudniową edycją badania wskaźnik zadowolenia wzrósł w obu grupach – o 7 punktów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych oraz o 9punktów w grupie menedżerów firm dystrybucyjnych.

Fot. PZPM

Aż 76% producentów –pojazdów, zabudów lub części zamiennych – wśród największych wyzwań dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do pracowników produkcyjnych (67%), natomiast dla ponad 60% respondentów wyzwaniem są koszty pracy.

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest,podobnie jak w poprzedniej edycji badania,dostęp do pracowników technicznych (78%), koszty pracy (64%), a takżenowe regulacje prawne (44%).

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polscew czerwcu2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce.

Źródło: PZPM

%d bloggers like this: