Posłowie dostrzegli problem z policyjnymi radarami?

Fundacja Emanio Arcus, która jest odpowiedzialna za kampanię Bezpieczna Podróż, złożyła w sejmie petycję. Pod dokumentem podpisała się grupa posłów. Z mównicy problem przedstawiała również poseł Bożena Kamińska.

Dokument podpisany przez posłów dotyczy całkowitego wycofania z użycia radarów Iska 1 i Ultralyte LTI 20-20. O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie. Problem z urządzeniami pomiarowymi polega na tym, że korzystając z nich trudno udowodnić, że zmierzona prędkość dotyczy konkretnego pojazdu.

Foto: Policja

Ponadto, szczególnie w przypadku kontrowersyjnych radarów Iska-1, w pewnych warunkach różnica w prędkości mierzonej a rzeczywistej może wynosić nawet powyżej 40 km/h. Niedokładna lub błędna była także identyfikacja właściwego pojazdu w przypadku kilku aut jadących blisko siebie.

Kłopoty z Iskrą doprowadziły do kilku precedensowych spraw sądowych, w których policja najczęściej przegrywała, np. w 2014 roku Sąd w Siemianowicach Śląskich stwierdził, że Iskra-1 nie spełnia przepisów określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym. Zdaniem Sądu Iskra-1 nie identyfikuje pojazdu, którego prędkość jest mierzona.

Czy posłowie staną na wysokości zadania i rozwiążą narastający od lat problem?

%d bloggers like this: