Motocykliści wreszcie mają swoich przedstawicieli w Sejmie?

Dzięki inicjatywie Iwony Michałek z Polski Razem oraz jej sejmowego kolegi, posła Sitarskiego z Kukiz15, Marszałek Sejmu zaakceptował powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców. W lipcu Zespół rozpocznie prace na pierwszym spotkaniu.

Odpowiednia zakładka pojawiła się już na stronie sejm.gov.pl. Aktualnie w składzie Zespołu znajduje się siedmiu posłów, czterech z PiS i trzech z Kukiz15. Co ciekawe, wśród nich jest również lider partii, Paweł Kukiz.

Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców. Foto: sejm.gov.pl

Co w praktyce oznacza powstanie zespołu parlamentarnego zajmującego się sprawami motocyklistów i quadowców? Otóż wnioski i inicjatywy parlamentarne mają większą siłę przebicia, ponieważ nie mogą być zignorowane przez rząd. Dla pomysłodawców wszelkich zmian, ulepszeń w prawie i innych ważkich kwestii dotyczących motocyklistów, pojawiał się prosta droga do urzędników, którzy będą się tymi zagadnieniami zajmowali bezpośrednio.

Oczywiście osobną kwestią pozostaje skuteczność działania zespołu oraz ewentualne własne pomysły zasiadających w nim posłów. Miejmy nadzieję, że będą działać na korzyść motocyklistów, a nie jako biurokratyczna maszynka do generowania konfliktów i nietrafionych inicjatyw.

%d bloggers like this: