Prawa wolna? Nie bardzo…

Zasada wyprzedzania brzmi, że jeśli nie nic nie widzisz, to nie jedziesz. Niestety motocyklista założył, że za zasłaniającą widok ciężarówką prawy pas jest wolny. Tak niestety nie było…

prawa_wolna_01
Foto: DutchFatBoys

Podstawowy przepis mówi, że można wyprzedzać z prawej strony na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu. Przykładem zastosowania tego przepisu jest zwykła droga jednokierunkowa.

Wyprzedanie z prawej strony jest również dozwolone na drogach jednojezdniowych. Muszą być jednak spełnione określone warunki. W obszarze zabudowanym droga jednojezdniowa musi posiadać co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku.


Źródło: DutchFatBoys

Poza obszarem zabudowanym tego typu droga musi posiadać co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku, by dozwolone było wyprzedzanie innych pojazdów z prawej strony.

I na koniec trzeba pamiętać że zgodnie z  Art. 24. ustawy Prawo o ruchu drogowym pkt. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

Tego tu właśnie zabrakło.

%d bloggers like this: