Słynne motocykle SHL w kronice filmowej z 1988 roku

To bardzo ciekawy materiał z archiwum WFDiF, czyli fragment historii dotyczący polskich motocykli. Z filmu dowiadujemy się, że Warszawska Fabryka Motocykli przejęła po II Wojnie Światowej produkcję motocykli SHL z Kielc.

WFM funkcjonowałą w latach 1951 do 1965 przy ulicy Mińskiej 25, na warszawskim Grochowie. W tym czasie wyprodukowała ponad 600 tysięcy motocykli czterech typów i blisko 28 tysięcy skuterów.

“Tropem jednośladów”, Foto: Polskia Kronika Filmowa, PKF 1988 nr 17

Warto zwrócić uwagę na elementy peerelowskiej propagandy. Chodzi o sugestie i fragmenty filmu dowodzące, że przedwojenne SHL były kiepskie, natomiast dopiero poprawione przez funkcjonującą w PRL Warszawką Fabrykę Motocykli, stały się niezawodne i wszędobylskie, zgodnie z ówczesnym sloganem: „Pojazd dobry na wszystko”.

Na koniec możemy dowiedzieć się, że już nie ma polskich motocykli (przypomnijmy, że to 1988 rok), ale przecież zawsze możemy liczyć na pomoc naszego wielkiego, wschodniego sąsiada. To dzięki fabryce w Mińsku, która rozpoczęła współpracę z Rometem, produkcja motocykli powróciła w chwale na rodzime ziemie.

“Tropem jednośladów”, Źródło: Polskia Kronika Filmowa, PKF 1988 nr 17

Być może zwrócicie uwagę na jeszcze jeden szczegół. Chodzi o fragment z siedziskiem dla pasażera wykonanym z worka wypełnionego słomą i owiniętego sznurkiem. Jakoś nikt się wówczas nie bał tak jechać. Dziwne, prawda?

%d bloggers like this: