Koniec z fotoradarową łapanką Straży Miejskich i Gminnych. Co z mandatami?

Z Nowym Rokiem w życie wchodzi nowelizacja prawa o ruchu drogowym i strażach gminnych. Zgodnie z zapisem ustawy, straże miejskie i gminne nie będą już mogły prowadzić kontroli z wykorzystaniem urządzeń fotoradarowych. Co jednak ze sprawami pozostającymi w toku? Czy kierowcom się upiecze?

Otóż nie. W przypadkach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie zakończonych przed 1 stycznia 2016 roku skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie, rozstrzygnięcie będzie zależało oczywiście od decyzji sądu. W zakresie spraw, w przypadku których nastąpiło jedynie ujawnienie wykroczenie, ale czynności wyjaśniające są w trakcie, wszelkie materiały powinny zostać przekazane Policji.

zg-pomiar-fotorada_01
Foto: fotoradary.net

Mówiąc inaczej, w niezakończonych sprawach dotyczących wykroczeń drogowych ujawnionych przez Straż Miejską lub Straż Gminną, mandat i tak dotrze do osoby, która popełniła wykroczenie. Różnica polega na tym, że procedurą zajmą się inne służby. Trudno spodziewać się, żeby Policja zaczęła inaczej interpretować przepisy i stosować taryfę ulgową.

Dla kierowców korzyść z całej sytuacji jest natomiast taka, że straże miejskie i gminne, które zamiast wykonywać swoje obowiązki, skupiały się generowaniu przychodu z mandatów dla swoich miast i gmin, powrócą do celów, dla których zostały stworzone. To powinno wyeliminować patologie występujące w tych służbach. Czy na pewno? O tym przekonamy się w nadchodzącym roku.

%d bloggers like this: