Mistrz Zgazu Tanoga i niesforny kierowca z Polski

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała spot promujący bezpieczną jazdę. Widzieliśmy już takich obrazów dziesiątki. Zazwyczaj są to dość ponure wizje prezentujące różne fazy wypadku i skutki przekroczenia prędkości o 5, 10 lub 20 km/h.

Oczywiście idea tych filmów jest słuszna, ale czy w ogóle na kogoś jeszcze działają? Prawdopodobnie do wyobraźni kierowców o wiele bardziej przemówi wielki mistrz Zgazu Tanoga i przeprowadzone przez niego szkolenie niesfornego kierowcy samochodu marki Saab.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Źródło: You Tube, ZgazuTanoga

Ten film spokojnie mógłby stanąć w szranki z niektórymi scenami „Karate Kid”, a może nawet „Kill Billa”. Przydałoby nam się na drogach trochę takich mistrzów czterech, jak również dwóch kółek.

Inna rzecz, że rzeczywistość na drogach Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest zgoła odmienna i to młodzian za kółkiem mógłby uczyć tamtejszych mistrzów kierownicy zasad zachowania na drodze.

Mimo to wypada pochylić głowę nad klasycznymi metodami mistrza Zgazu Tanogi i być może spróbować we własnym zakresie okiełznać pewne złe nawyki, o których jest mowa w filmie.

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze dane z raportu pt. “Wypadki drogowe w Polsce w 2014” opracowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według raportu kierowcy w wieku 18-24 lata powodują blisko 21% wszystkich wypadków w naszym kraju. Przyczyną ok. 40% z nich jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Źródło: krbrd

%d bloggers like this: